Fiskene trives i danske vandløb

Der er masser af fisk under overfladen i de danske vandløb. Dansk ekspert kan slet ikke genkende Fødevarministerens billede af et vandmiljø, hvor fiskene bare ligger og dør.

 VAndløb

“I løbet af de seneste årtier er der sket en voldsom forbedring
af forholdene for fisk i de danske vandløb,” det siger Henrik Carl,
fiskespecialist ved Statens Naturhistoriske Museum til www.baeredygtigtlandbrug.dk.

Henrik Carl har siden 2006 grundigt undersøgt de danske vandløb
for at kortlægge, hvordan ferskvandsfiskene har det, og Henrik Carl
kan bestemt ikke kende det billede, som fødevareminister Mette
Gjerskov den 2. april gav af forholdene i de danske vandløb, hvor
hun på DR og TV2 fortalte, at fiskene ligger og dør på grund af
kvælstofudvaskning og sprøjtemidler i vandet. Mette Gjerskov
fortalte også, at der var iltsvind mange steder, men heller ikke
dette kan bekræftes af Henrik Carl, som netop har skrevet en bog på
over 750 sider om fiskeforekomsterne i danske vandløb.

“Fiskene ligger ikke og dør på grund af den løbende udsivning af
kvælstof og sprøjtemidler fra markerne.  Der er ingen tvivl
om, at vandløbene har fået det bedre og fiskebestanden er i
bedring,” siger Henrik Carl, som påpeger, at det store arbejde med
at føre vandløbene tilbage til et mere naturligt forløb, sammen med
bedre rensning af spildevandet og en reduktion i udledningen fra
landbruget, har været nogle af de væsentligste årsager til, at
fiskebestanden har fået det bedre i Danmark.

Henrik Carl har i forbindelse med det omfattende arbejde været
overrasket over, hvilke fisk der egentlig findes rundt i
vandløbene, hvor man tidligere kun registreret forekomsterne af
ørreder, laks og andre fisk, som lyst- og industrifiskerne
efterstræber.

“Vi har tidligere kun haft tal for, hvilke fisk der findes i
vandløbene ud fra fangsttallene, ” siger Henrik Carl, som sammen
med sit team nu har fisket vandløbene tynde med net, og det er ikke
kun aborrer, ørreder og hundestejler, der findes under overfladen.
Stør og guldfisk har vundet indpas flere steder, og Henrik Carl kan
se, at artssammensætningerne i vandløbene rundt i landet er vidt
forskellige, og mængden af sediment i vandløbene er en af de ting,
der er bestemmende for, om eksempelvis laks og ørred kan
trives.

Punktkildeforurening  største trussel mod
fiskene

Fosfor

Selv om forholdene generelt er gode for fiskene i de danske
vandløb, så mener Henrik Carl, at der bestemt er plads til
forbedringer, og han ser punktforureninger fra byerne og fra
landbruget som de største trusler.

“Når der udledes urenset spildevand fra byerne i forbindelse med
oversvømmelser, så får man måske en forurening af miljøfremmede
stoffer, der svarer til den mængde, der normalt kommer på et år, på
en enkelt dag,” og det kan ifølge Henrik Carl gøre stor skade på
fiskene på store strækninger, ligesom gylleudslip fra landbruget
kan tage livet af alle fisk på store vandløbsstrækninger på meget
kort tid.

“Når skaden sker, så går der lang tid før der igen kommer en
sund bestand på ulykkesstedet, og de sjældne arter kommer altså
ikke bare igen, ” fortæller Henrik Carl tilwww.baeredygtigtlandbrug.dk.

Holdet bag bogen “Atlas over danske ferskvandsfisk” har
registreret 120.000 ferskvandsfisk i vandløbene siden 2006, og
Henrik Dahl er allerede i gang med kortlægningen af fiskebestanden
i de mere åbne danske farvande, for at finde ud af, hvordan
saltvandsfiskene har det i Danmark.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.