Efterafgrøder kan øge udledningen af lattergas

Tidlig såning af vintersæd frem for efterafgrøder vil give en oplagt klimagevinst, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Regeringen ødelægger hele fødevaresektoren

Gad vide, om slagteriarbejdere, mejerister og andre lønmodtagere i fødevaresektoren er klar over, at regeringen fører dem bag lyset?

Mink-skandalen fortsætter

Jo, man burde have haft en miljøgodkendelse for at grave minkene ned – indrømmede minister på onsdagens samråd

”Udtagning af lavbundsjord skal være frivilligt, og vi skal ikke røre ved den animalske produktion!”

Rød og blå blok står stadig skarpt overfor hinanden ved de igangværende landbrugsforhandlinger

Miljøstyrelsen styrer ikke fagligt korrekt

Det er en skandale, at myndighederne har vendt det blinde øje til spildevandsproblemet i årti efter årti og derved har belastet vandmiljøet unødigt og påført landbrugserhvervet enorme tab

Muslingeopdræt kan hjælpe både miljøet, fjordene og landbruget

Opdræt af muslinger er en effektiv måde at rense næringsstoffer i fjordene, lyder det fra forskere

Se tv-interview med BL’s faglige direktør

TV Frihed har taget en snak med Jørgen Evald Jensen om bl.a. problematikken vedrørende udtagning af lavbundsjorde

Scroll til toppen