Advarselslamperne blinker på Aarhus Universitet

Uddannelses- og forskningsministeren har ret i, at det er meget alvorligt, hvis vi ikke kan stole på universitetets forskningsresultater

Sæt fokus på giftige stoffer i mad og vand fremfor ensidige kampagner mod pesticider

Per Kølsters øl er mange tusinde gange mere giftigt for os end vores indtag af pesticidrester i dansk drikkevand. Frygten for og hadet til pesticider har Økologisk Landsforening spredt til danskere i årevis

Iltsvind: Lyt til faglighed – ikke følelser

Kvælstof-begrænsninger på dyrkningsfladen vil ikke afhjælpe iltsvindet i eksempelvis Faaborg Fjord, understreger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

Sejr til landmand i sag om vandboring

Horsens Kommune trækker påbud tilbage, efter at Bæredygtigt Landbrugs chefjurist har afgivet høringssvar

Kritik af Arlas afrikanske eventyr

Arla Foods burde koncentrere sig om kerneforretningen og optimere den i stedet for at satse på Nigeria, lyder det fra Kjartan Poulsen

Pesticidrest skader ikke arveanlæggene

DTU Fødevareinstituttet har opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre