Jørn Rasmussen: Kvælstof er ikke bare skidt for miljøet

Ifølge sjællandsk BL-medlem er der en direkte sammenhæng mellem et højt indhold af ni­trat i vandet og en god fiske­bestand

Sønderjysk BL-sommermøde: Nej til flere restriktioner på dyrkningsfladen!

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen samt formand Peter Kiær kridtede banen op mandag aften

Befri grundvandet for propaganda

Det er oftest træbeskyttelse og totalukrudtsmidler, som intet har med landbrugsdrift at gøre, der afsætter spor i grundvandet. I visse tilfælde er det endda vandværkernes egen ukrudtsbekæmpelse lige over boringerne!

Ny BL-formand åbner op for flere traktor-demonstrationer

Hvis landbrugsforhandlingerne på Christiansborg munder ud i forfærdelig aftale for landbruget, skal erhvervet være klar til nye protester

Beskæring af dansk landbrug gavner ikke klimaet globalt

Det ville kun pynte på det danske klimaregnskab, hvis man helt eller delvist lukkede ned for dansk landbrug, forklarer ekspert

Husk Bæredygtigt Landbrugs tre jyske sommermøder i næste uge

Efter torsdagens sjællandske sommermøde bydes der mandag, tirsdag og onsdag på møder i det sønderjyske, vestjyske og nordjyske

Spildevands-svineriet fortsætter

Det har været særdeles relevant at få sat fokus på offentlige forsyningsselskabers massive forureninger, viser nye tal

Scroll til toppen