Miljø- og Fødevareministeriet manipulerer igen

Ministeriet vil straffe de forkerte igen. I 2018 besluttede Miljø- og Fødevareministeriet, at økologiske arealer skulle fritages fra ”målrettet kvælstofregulering” i 2019, skønt økologiske arealer udleder mere kvælstof end konventionelle. Nu er de i gang endnu en gang.

Valgplat på landbrugets bekostning

Anklager mod landbruget for ikke at leve op til Landbrugspakkens frivillige, kollektive virkemidler er vildledende. Ansvaret er det offentliges. Fakta er, at landbruget leverer på landbrugspakken på alle punkter. Og miljøet har det godt.

Gødskning er godt for klima og natur

Det er ubegribeligt, at Landbrug & Fødevarer er gået med til en formulering mod gødningsanvendelse i et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening, skriver Peter Bohsen

Embedsmænd i risiko for vildledning af Folketinget

BL-advokat vurderer, at embedsmændene lynhurtigt skal følge op på Auken-svaret for at undgå at overtræde de retningslinjer, som gælder for dem til at imødegå vildledning af Folketing og befolkning.

Husk tilmelding til BL’s generalforsamling

Alle er velkomne på Bygholm Landbrugsskole den 27. februar, hvor Bæredygtigt Landbrug holder sin årlige generalforsamling og har inviteret interessante gæstetalere til at holde oplæg

Aakær Gods: Klagenævn underkender afgørelser truffet af Odder Kommune

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan få betydning for landmænd i hele Danmark, vurderer advokat Anker Laden-Andersen og BL’s chefjurist

Bonnesen: Hvem har dog gavn af at flytte produktionen ud af landet?

Debat om fødevarepolitik torsdag aften afslørede dyb uenighed mellem Folketingets blokke. Størstedelen af venstrefløjen ser åbenlyst kun problemer ved dansk landbrug…

Kategorier

Tilmelding til

Generalforsamling

Onsdag den 27. februar 2019 afholder vi generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.