Hvordan sikrer vi rent drikkevand?

Der er til stadighed debat om drikkevandet. Og selvfølgelig skal landbruget tage ansvar – men landbruget alene kan ikke sikre det rene vand. Det er en fælles opgave

Mens vi venter på en Second Opinion

Nytænkning er nødvendig på vandmiljøområdet, lige nu bruger man millioner af kroner på mere af det samme, og får ingen bedring i vandmiljøet, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

Minkskandalen for retten

Bæredygtigt Landbrug har stævnet fødevarestyrelsen, fordi beslutningen af 6. november 2020 om at nedslagte alle mink, er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Kronik: Et grønt landbrug bekæmper Putin og CO2

Der har i en længere periode været meget fokus på landbruget blandt politikere, medier og debattører. Som moderne landmand er det jeg læser og hører dog yderst grotesk i min verden

Når ideologi fortrænger naturens orden

Som omtalt i pressen er der fundet PFAS i økologiske æg fra hønsefarme i hele Danmark, hvorimod PFAS-indholdet er lavt i frilands-, skrabe-, og burhønse-æg

Skomager og Markager bliv ved din læst

Kommentar af chefredaktør på Effektivt Landbrug: Årets Novana-rapport er udkommet i en foreløbig udgave. Den viser, at på trods af alle landbrugets dyre indsatser er der ikke sket meget i vandmiljøet. De fleste medier gør som de plejer, ringer til Stiig Markager – han siger som han plejer: Mere af samme medicin

Nytænkning ønskes med hensyn til landbrugets kvælstofindsats

Det er værre end bedrøveligt at læse udkastet til årets NOVANA-rapport om Landovervågningsoplande 2021. Atter et år med omkostninger i milliardklassen, både for landbruget og samfundet som helhed, og fortsat ingen målbar effekt på kvælstofudledningen til de kystnære farvande siden 2004

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.