Artikel

Traktortræf i Holstebro udsat

En del medlemmer har allerede meldt sig med traktorer og opbakning, når randzonesagen mod Povl og Christian Bojer løber af stablen.Der er stadig plads til flere, der gerne vil være med til, synligt men ordentligt, at vise sympati og opbakning til de to anklagede

Fortsat forviklinger med ændring af randzonebekendtgørelsen

Fødevareforliget fra april 2014 lovede administrative forenklinger for randzonearealerne, men hos Bæredygtigt Landbrug konstaterer man, at der kun sker tekniske ændringer. Randzoneloven tager nemlig ikke højde for, at landbrugsjorden fra tid til anden handles i Danmark, for en ny regel betyder, at landmanden ved tilkøb af jord kan få randzoner på mere end fem procent af arealet

Jan Hjeds: Oversvømmelse af landbrugsjord er politisk bestemt

Der kommer stadig mere vand til de danske vandløb på grund af klimaændringer og et voksende befæstet areal, men på samme tid indsnævres mange vandløb, og det har ført til mangelfuld afvanding og hyppige oversvømmelser. Seniorrådgiver i vandløbsforvaltning mener, at oversvømmelserne er politisk bestemt, for vandet kan ledes bort, hvis blot kommunerne følger anvisningerne i vandløbsloven

Scroll til toppen