Om os

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug går forrest i arbejdet med at skabe bedre rammevilkår for landbrugsfamilierne.

Bæredygtigt Landbrug arbejder således for:

 • At fremme en bæredygtig landbrugsproduktion i harmoni med og til glæde både for produktionen og for klima, natur og miljø.
 • At det bæredygtige landbrug sikres konkurrencedygtige rammevilkår, så landbruget kan producere til glæde for landmandsfamilierne og til gavn for samfundet.
 • At sikre en faglig og juridisk korrekt regulering af landbruget.
 • At sikre en ligestilling af danske landmænds produktionsvilkår med de vilkår, der gælder for landmænd i resten af EU.
 • At sikre ejendomsrettens ukrænkelighed, og at indskrænkninger i ejendomsretten kun sker med behørig lovhjemmel og mod fuld erstatning.
 • At oplyse befolkningen om, hvad intensiveret bæredygtigt landbrug er, og om den reelle danske klima-, natur- og miljøtilstand.

Bæredygtigt Landbrug er en forening bestående af knap 4.000 konventionelle og økologiske landmænd, der tilsammen dyrker over 1 mio. ha. Foreningen blev stiftet den 1. februar 2010 med det mål at få afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst, sikre landbruget mod nye indgreb og få afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervets økonomi i forhold til konkurrenterne i EU.

Det er Bæredygtigt Landbrugs fortjeneste:

 • At vi med Landbrugspakken igen kan give næsten alt det kvælstof, som planterne har behov for.
 • At randzonerne blev fjernet.
 • At landbruget vinder et hav af større og mindre juridiske slagsmål.
 • At butikker tilbagekalder blade med løgnagtige påstande om konventionelt landbrug.
 • At miljø-mafiaens påstande ikke længere per automatik står uimodsagt hen og tages for gode varer.

Det er Bæredygtigt Landbrug og ingen andre, der går forrest i kampen mod årtiers fejlagtige miljøregulering her til lands.

Bestyrelsen i Bæredygtigt Landbrug

Formand
Flemming Fuglede Jørgensen

Næstformand
Gustav Garth-Grüner

Menige bestyrelsesmedlemmer

 • Peter Rosendal
 • Peter Kiær
 • Jens Iversen
 • Peter Bohsen Jensen
 • Karin Dinesen
 • Alfred Tværsig Olesen
 • Ulrik Lunden
 • Hans Henrik Pørksen