Indkaldelse til generalforsamling - Husk tilmelding!

30. januar 2018

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug

Torsdag den 1. marts 2018

på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens

Dørene åbnes klokken 12.00


Generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug

Valg af dirigent og stemmetællere

      1. Bestyrelsens beretning v. formand Flemming Fuglede Jørgensen
      2. Aflæggelse af foreningens regnskab v. Ove Mikkelsen
      3. Budget for indeværende år v. Hans Aarestrup
      4. Debat
      5. Behandling af indkomne forslag. Endelig vedtagelse af foreningens nye vedtægter
      6. Valg til bestyrelsen
          - På valg er Flemming Fuglede Jørgensen, Jens Iversen og Peter Kiær. Alle genopstiller
      7. Valg af revisor. På valg er Per Henrik Larsen, PwC-Revision 
      8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer under punkt 5 og forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.


Program for dagen (ÆNDRET - Gade og Aarestrup bytter plads)

Dørene åbnes kl. 12.00 – til frokost med forfriskninger.

12.55            Velkomst v. formand Flemming Fuglede Jørgensen

13.00            Landmand Knud Jeppesen: At komme ud over kanten     
                     Introduktion v. kommunikationschef Christian Ingemann Nielsen

13.25            MF gruppeformand (V) og kommende kandidat til Europa-Parlamentet, 

                     Søren Gade:
                     Dansk Landbrug set fra Folketinget og EU, CAP 21

13.50            Advokat Hans Sønderby Christensen: Status på igangværende retssager
                      – hvad har vi opnået – hvorfor tager det lang tid – hvornår er vi i retssalene

14.30            Pause

14.45            Direktør i Cepos, Martin Ågerup: Hvad er bæredygtighed

15.15            Direktør Hans Aarestrup: Den nye opgave omkring fosfor

15.45            Pause

16.00-18.00  Generalforsamling

18.15             Middag

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning – senest torsdag den 22. februar
på telefon 71 99 33 43 eller via dette
link.
Mvh.
Formand
Flemming Fuglede Jørgensen