Landbruget ønsker ikke at forurene

Når sprøjtemidler som Bentazon gang på gang findes i drikkevand, så har giftproducenterne har også selv et ansvar.

Kristian Jensen: Vandmiljøplanerne kræver kraftigt eftersyn

Kristian Jensen (V) vll arbejde for nye klassificeringer af vandløb, og han mener, at kvælstofreduktionen fra tidligere initiativer nu for alvor viser sin virkning.

Sprøjtemidler i vandboringer

Sprøjtegift i danske vandboringer har igen taget overskrifter på tv og i aviser, men sagligheden mangler.

Vi stoppede Grøn Vækst!

En plan for fødevareproduktion i Danmark, der fokuserer på konkurrenceforhold og arbejder mod afvikling af det tunge bureaukratiske system, er en hasteopgave.

Mia. erstatning til landmændene

Kæmpe erstatninger på vej til landbruget efter Miljøministeren holder kommunerne ansvarlige for den dårlige vedligeholdelse af danske vandløb.

Video: Gift i vandboringer

Vagn Lundsteen fortæller om, hvordan punktforurening er den hyppigste årsag til sprøjtegift i vandboringer.

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.