Mette Bock: Landbruget skal have bedre rammevilkår

“Dansk landbrug er lammet, og regeringens høje skattetryk, unødvendige bureaukrati, urimelige kontrolforanstaltninger, konkurrenceforvridende miljøkrav og ikke mindst alle de nye afgifter, som hele tiden rammer dansk landbrug, føles af erhvervet, som om, de får den ene bombe efter den anden smidt i hovedet.”

5.300 km vandløb skal genoprettes

Miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede fredag vandplanerne, som Danmark nu sender afsted til godkendelse i EU. 2000 km vandløb fra de oprindelig planer er klassificeret om.

Brug kemi, ikke ålegræs til bedømmelse af vandmiljøet

Ifølge EUs Vandrammedirektiv er det målsætningen, at: “Vandområder skal opnå en god økologisk og kemisk tilstand med henblik på at beskytte menneskesundheden, vandforsyningen, de naturlige økosystemer og biodiversiteten”, men i Danmark bliver kemien tilsyneladende ikke taget med på råd.

Ida Auken: Vi blander os ikke i, hvad Tyskland gør

Bæredygtigt Landbrug har tidligere påpeget at et grænsevandløb bliver klassificeret vidt forskelligt på den danske og den tyske side af grænsen. Miljøminister Ida Auken (SF) siger til www.baeredygtigtlandbrug.dk, at det nu er op til EU Kommissionen at bedømme, hvilken klassifikation, der er den rigtige.

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.