5.300 km vandløb skal genoprettes

Miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede fredag vandplanerne, som Danmark nu sender afsted til godkendelse i EU. 2000 km vandløb fra de oprindelig planer er klassificeret om.

Brug kemi, ikke ålegræs til bedømmelse af vandmiljøet

Ifølge EUs Vandrammedirektiv er det målsætningen, at: “Vandområder skal opnå en god økologisk og kemisk tilstand med henblik på at beskytte menneskesundheden, vandforsyningen, de naturlige økosystemer og biodiversiteten”, men i Danmark bliver kemien tilsyneladende ikke taget med på råd.

Ida Auken: Vi blander os ikke i, hvad Tyskland gør

Bæredygtigt Landbrug har tidligere påpeget at et grænsevandløb bliver klassificeret vidt forskelligt på den danske og den tyske side af grænsen. Miljøminister Ida Auken (SF) siger til www.baeredygtigtlandbrug.dk, at det nu er op til EU Kommissionen at bedømme, hvilken klassifikation, der er den rigtige.

Responsum kunne have sparet landbruget for mange miljøkrav

“Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet – det nuværende Landbrug og Fødevarer – i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005.”

Tænk naturen ind i landbruget

“Der skal være plads til et effektivt, bæredygtigt landbrug og en spændende, varierende natur. Den bedste måde at opnå dette resultat er, at vi tænker naturen ind i landbruget.”

Scroll til toppen