Vagn Lundsteen: Pressen har sovet i timen

Havde pressen været mere kritisk og objektiv i deres behandling af landbruget, så havde Danmark haft en helt anderledes vandmiljøpolitik herhjemme. Det skriver Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, i notatet ”Notat omkring effekt af de danske vandmiljøplaner og den manglende opfølgning” i forbindelse med, at organisationen den 25. oktober stævnede staten for de danske gødningsregler.

”Vi kan ikke avle det, vi burde”

Danske landmænd er stillet dårligere end deres EU-kolleger. Her i landet må man gøde langt mindre end i de andre EU-lande og det har direkte aflæselige konsekvenser i udbytte og kvalitet

Bæredygtigt Landbrug bag stormøder 1. og 2. november

Anders Samuelsen, politisk leder for Liberal Alliance, fortæller 2. november om dansk landbrugs ulige konkurrencevilkår på et stormøde på Sjælland, hvor Bæredygtigt Landbrug også vil løfte sløret for, hvordan dansk landbrug er havnet i den nuværende situation. Det sker når Erik Ugilt Hansen, tidligere bestyrelsesmedlem i Landbrugsraadet løfter sløret for, hvordan dansk landbrug er blevet forvaltet igennem tre årtier. Foreningens advokat, Hans Sønderby, giver ved møder den 1. og 2. november også en status for Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten.

Enevælden genindført i dansk landbrugspolitik

Trafikanter landet over vil i de kommende uger stifte bekendtskab med bannere, som Bæredygtigt Landbrugs medlemmer stiller op for at gøre opmærksom på, at landbruget ikke har reel indflydelse på den førte miljø og landbrugspolitik i Danmark.

Kunstig iltning uskadeliggør fosforbombe

Selvom iltsvind, sivende fosfor fra bundsediment og algevækst er en ond cirkel, der kan være mere end svært at bryde, så er det muligt. Flere forsøg med kunstig iltning af dybe vandmasser har vist sig at have en gavnlig effekt. Senest har et svensk-finsk forskningsprojekt med dansk deltagelse vist, at det ved hjælp af iltning er muligt at reducere udsivning af fosfor.

Scroll til toppen