Høegh: Vandløbsklassificeringen ikke god nok

På Bæredygtigt Landbrugs seneste informationsmøder fremlagde Erik Ugilt Hansen sit syn på den danske implementering af fiskevandsdirektivet og konsekvenserne heraf. På trods af stridspunkter, kan tidligere minister Henrik Høegh nikke genkendende til flere pointer

Grønne job uden statsstøtte

Bæredygtigt Landbrug vil med brug af den nyeste miljøteknologi skabe 30.000 arbejdspladser i Danmark, og modellen kan snart eksporteres til hele verden.

BL’s foretræde giver spørgsmål til ministeren

Faldende høstudbytte, lavere proteinindhold i afgrøder og fortsat iltsvind i de danske fjorde og indre farvande. Blot nogle af konsekvenserne af de skiftende vandmiljøplaner, der første gang blev introduceret i Danmark i 1987. Men effekten står ikke mål med hverken indsats eller ambition. Det var budskabet fra Bæredygtigt Landbrug til fødevareudvalget i torsdags. Det får nu udvalget til at stille spørgsmål til fødevareministeren

To veje til vækst i dansk landbrug

Danmark har brug for landbrugets arbejdspladser, og derfor har Bæredygtigt Landbrug set på to veje til vækst ved at sammenligne forholdene fra et konventionelt landbrug med et økologisk landbrug.

Scroll til toppen