Leif Knudsen: Kvælstofniveauet har stor økonomisk betydning

Chefkonsulent for Videncentret for Landbrug, Leif Knudsen understregede, at er det meget afgørende for landbruget, hvilke restriktioner, det pålægges som følge af vandplaner, husdyrgodkendelsesordning, nitrat- og habitatdirektiver samt konkurrenceevnen overfor specielt de andre EU- lande.

Jan Hjeds: Ikke muligt at opnå miljømål

Cand. agro Jan Hjeds fortalte under faktahøringen, at vandplanernes vandløbsindsats vil få katastrofale indvirkninger på landbrugsproduktionen, men at der findes gode alternativer til den danske model.

Scroll til toppen