Økologer skal have bedre afvanding

”Det er særdeles vigtigt for det konventionelle landbrug og økologerne, at vandløbene bliver vedligeholdt, så markerne kan virke som en svamp der opsamler regnvandet. På denne måde kan vi spare store investeringer i regnvandsbassiner samtidig med, at vi kan modvirke oversvømmelser.”

Scroll til toppen