Bæredygtigt Landbrug stævner staten

Det er en særdeles alvorlig beslutning for os i Bæredygtigt Landbrug, at stævne vores eget fædreland – men vi har følt os nødsaget til det, fordi gode argumenter samt saglige og faglige indspil ikke har vist sig at være nok, og vi frygter derfor, at hvis vi ikke stævner her og nu, så bliver lovene om Vandplanerne og randzonerne ført ud i livet til stor skade for det danske samfund

Fødevareministeren vildleder Folketinget

Fødevareministeren forholder sig ikke til det faktum, at de sidste to vandmiljøplaner kun har haft minimal effekt på vandmiljøet. Det siger tallene klart. Allerede inden vedtagelsen af vandmiljøplan 1, overholdte danske vandløb kravene til Nitratdirektivet.

Bæredygtigt Landbrug slår et slag i Horsens

Bæredygtigt Landbrug har en stand under hele EU-tommødet fra 18. april til 22. juni. Vi vil komme i kontakt med EU’ ministre. Det er nu, vi kan skyde alle vores gode argumenter af, og de vil komme i en lind strøm under hele topmødet.

I Sverige anbefaler forskerne nitrat i mad og vand

Dansk forsker mener de svenske forskningsresultater lyder spændende, og at Institut for Human Ernæring hellere end gerne ville forske i netop nitrats positive eller for den sags skyld negative konsekvenser, men at instituttet kort sagt ikke har økonomiske midler til et sådant forskningsprojekt.

Scroll til toppen