Dyrkningsfrie zoner skulle såes til med hyben

Hvis alle fødevareproducenter, som har landbrugsjord, der ligger omkring en eller flere af de omkring 100.000 vandboringer, vi har herhjemme, bliver lige hårdt ramt som ham af zonelovgivningen, vil det medføre at mellem 30.000-40.000 HA god landbrugsjord bliver taget ud af drift.

Ida Auken har ret: Det faglige grundlag skal forbedres

Det er for sent at ministeren erkender, at det faglige grundlag for vandplanerne ikke er på plads – det burde hun have medgivet, inden planerne blev afsendt. Derfor bør vandplanerne trækkes tilbage nu, inden de gør ubodelig skade for det erhverv, der i dag bidrager mest til nettoeksporten.

Derfor er Vandplanerne ulovlige

Flere end 4.000 høringssvar og utallige henvendelser fra berørte lodsejere har ikke påvirket udformningen af Vandplanerne, så vi har følt os nødsaget til at sagsøge Miljøministeriet og Naturstyrelsen, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen.

Scroll til toppen