Hjeds: Vandplanerne vedrører hele samfundet

Vandplanerne lider af en række væsentlige mangler, fagligt og juridisk herunder i forhold til Vandrammedirektivet, siger Cand. agro. Jan Hjeds, som mener, at Faktahøringen på Christiansborg den 17. september kan bidrage til at blotlægge fejlene.

Naturstyrelsen syltede ålegræsværktøjets afløser

En rapport, der skulle bruges som supplement til det fejlbehæftede ålegræsværktøj til måling af den økologiske kvalitet i de kystnære farvande i forbindelse med implementeringen af EU Vandrammedirektivet, ligger på fjerde år og samler støv i Naturstyrelsen.

Kvælstof – ven eller fjende?

“En politik, der går ud på at begrænse kvælstof, er en forfejlet politik. Den kan ikke – og den vil ikke – lykkes,” konkluderer professor David Schindler i interview med Bæredygtigt Landbrug.

Scroll til toppen