Posts

5.300 km vandløb skal genoprettes

Miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede fredag vandplanerne, som Danmark nu sender afsted til godkendelse i EU. 2000 km vandløb fra de oprindelig planer er klassificeret om.

Brug kemi, ikke ålegræs til bedømmelse af vandmiljøet

Ifølge EUs Vandrammedirektiv er det målsætningen, at: “Vandområder skal opnå en god økologisk og kemisk tilstand med henblik på at beskytte menneskesundheden, vandforsyningen, de naturlige økosystemer og biodiversiteten”, men i Danmark bliver kemien tilsyneladende ikke taget med på råd.

DCE: Fjordenes tilstand er ikke forbedret nævneværdigt

“Landbruget skal halvere den nuværende mængde kvælstof og fosfor som erhvervet udleder til de danske åer, vandløb og fjorde, før Danmark kan leve op til EU´s Vandrammedirektiv.”

De Økonomiske Råd: Det handler ikke om landbrugets afvikling, men udvikling

“Landbrugets store problemer er ikke de mange, stramme, politisk bestemte miljøregler, men derimod den fastlåste produktionsstruktur, som præger erhvervet.”

Ida Auken: Vi blander os ikke i, hvad Tyskland gør

Bæredygtigt Landbrug har tidligere påpeget at et grænsevandløb bliver klassificeret vidt forskelligt på den danske og den tyske side af grænsen. Miljøminister Ida Auken (SF) siger til www.baeredygtigtlandbrug.dk, at det nu er op til EU Kommissionen at bedømme, hvilken klassifikation, der er den rigtige.

Læs det omstridte Responsum fra Peter Pagh

Juraprofessor Peter Pagh udarbejdede i 2005 et responsum på bestilling fra Landbrugsrådet, for at få klarhed over, hvordan, og om, de danske vandmiljøplaner har været funderet på EU-lovgivning.

Kategorier

Tilmelding til

Generalforsamling

Onsdag den 27. februar 2019 afholder vi generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen