Naturen skal plejes

De græssende dyr på engarealerne bliver færre og færre, og derfor har landmænd i samarbejde med Miljøministeriet – Naturstyrelsen iværksat naturplejeprojekter, hvor specialmaskiner slår græsset for at øge biodiversiteten på engarealerne. Det afslåede græs bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det genbruges til produktion af energi.

Glæde over øget gødning

På Sanderumgård ved Odense glæder driftsleder Henrik Terp sig over den øgede gødningsmængde, der er til rådighed i denne vækstsæson. Han regner med på sigt, at kunne hæve udbytterne med 3-4.000 kr. pr. ha i chips kartofler og med 2.000 kr. i hvede. Den øgede kvælstofmængde vil i første omgang også gavne den udpinte jord – efter 10 til 15 års udpining.

Musen og elefanten

Formanden for Sønderjysk Familielandbrug skriver følgende – som reaktion på Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensens bemærkninger forleden om familielandbrugene:

Naturpakke-forhandlingerne er i gang

Tirsdag morgen præsenterede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) regeringens udspil til en naturpakke for regeringens støttepartier i Miljø- og Fødevareministeriet.

EU-dom skal forfølges

Danske Svineproducenter, Bæredygtigt Landbrug og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har på medlemmernes vegne sendt et forslag til en suspensionsaftale til Kammeradvokaten i forbindelse med 133 gebyrordninger, der er ophængt på det samme EU-direktiv, der tidligere har dannet baggrund for Danske Slagtermestre og Kødbranchens Fællesråds sejr ved EU-Domstolen.

Esben Lunde Larsen: Landmændene har altid været gode naturforvaltere

Regeringen har den 20. april lanceret en naturplan, hvor man over de kommende seks år afsætter 1.8 mia. kroner til at gøre en ekstra indsats for den sårbare natur i Danmark. En stor del af pengene skal gå til naturpleje, som skal udføres af de danske landmænd. Hos Bæredygtigt Landbrug ser man frem til at landmændene får tilført midler til at beskytte den eksisterende natur endnu bedre, men landmændene er skeptiske overfor at omlægge god produktionsjord til ny natur.

Scroll til toppen