Ole Sohn (SF): Kreditklemmen skal ikke fungere som en stopklods

Udgivet 20. december 2011 - kommentarer:

BL-medlemmerne Peter Kiær og Thyge Wissing mødte den 19. december Vækst- og Erhvervsministeren til en snak om gæld og vækstpotentialet i dansk landbrug.

Peter Thyge

"Unge, raske, dygtige fødevareproducenter skal ikke hænge fast i en kreditklemme, der fungerer som stopklods for udvidelser af svine- og planteproduktion og andre grønne investeringer som biogas, vindmøller og biobrændstof. Derfor vil jeg hurtigst muligt undersøge mulighederne for, om de stenrige pensionskasser og andre kreditforeninger ikke kan komme på banen, når nu bankerne har besluttet, at de ikke vil finansiere udvidelser og andre nye investeringer i landsbrugssektoren."

Det var det klare budskab fra Vækst- og Erhvervsminister Ole Sohn (SF), da de to fødevareproducenter Peter Kiær, Storgården, Haslev og Thyge Wissing, Stenholmsgården, Glumsø, mandag den 19. dec. i Vækstfabrikken i Slagelse, fik mulighed for at fortælle vækst- og erhvervsministeren om den håbløse situation, de er havnet i, fordi det efterhånden er næsten så godt som umuligt for dem, og langt de fleste andre velfungerende fødevareproducenter, at få lån fra bankerne og andre pengeinstitutter til udvidelser og nye grønne, investeringer. Udvidelser, som i høj grad vil medvirke til at forbedre bedrifternes økonomi og som samtidig kan medvirke til at skaffe nye arbejdspladser.

Kaotisk situation for landbruget

Peter Kiær understregede overfor vækst-og erhvervsministeren, at landbrugets kreditklemme ikke alene betyder et totalt stop for udvidelser og investeringer i grøn teknologi, men at situation efterhånden er ved at være kaotisk for mange fødevareproducenter, fordi de heller ikke har de nødvendige økonomiske midler til at vedligeholde staldene, og at det i høj grad går ud over dyrevelfærden.

Både Peter Kiær og Thyge Wissing har for øjeblikket udvidelser af svineproduktionen og nye grønne investeringer på tegnebrættet, men de frygter at det store forarbejde, de har gjort for at komme i gang med udvidelserne, går tabt, og at det på kortere og længere sigt vil betyde tab af arbejdspladser.

Brug for garantier

SOHN

De to fødevareproducenter havde derfor et konkret forslag med til Ole Sohn (SF).

"En hurtig og effektiv løsning på kreditklemmen kunne være, at staten, pensionskasser eller andre større virksomheder som Arla/DLG og DC, som har en interesse i at landbruget, også i fremtiden er konkurrencedygtigt, sundt og levedygtigt, går ind og giver garantier til de sunde og levedygtige fødevarevirksomheder gennem "Landbrugets-garantifond.

"Bankerne og realkreditinstitutterne kan derefter få en garanti af fonden til de yderste lån. På denne måde, vil bedrifterne stå stærkere hos bankerne og realkreditforeningerne, og vil dermed have nemmere med at få lån. Samtidig står finansieringsinstitutterne også stærkere, fordi de har fået en "garant" på det yderste lån, og dermed kan fødevareproducenterne låne til en lavere rente og slippe billigere."

Håndklædet tæt på at blive kastet

Begge fødevareproducenter gjorte vækst- og erhvervsministeren klart, at hvis der ikke sker nogle mærkbare forbedringer på lånemarkedet i løbet af ganske kort tid, så vil der uden tvivl være mange velfungerende fødevareproducenter, som for øjeblikket har det svært økonomisk, der vil kaste håndklædet i ringen.

Efter mødet sagde Ole Sohn (SF).

"Jeg havde en fin snak med et par landmænd. Deres input kan jeg virkelig bruge til noget, fordi de ved hvor skoen trykker. Det var ikke sådan at de bare kom og sagde, Vi har det skidt - send flere penge. Nej, tværtimod de var konstruktive, og det er sådan noget, der kan opmuntre en minister.

En invitation til at trække i gummistøvlerne

Peter Thyge2

Inden Peter Kiær og Thyge Wissing sagde tak til erhvervs-og vækstministeren for et godt og udbytterigt møde, overrakte de Ole Sohn (SF) en invitation til at besøge en fødevarevirksomhed med visioner om fremtidig vækst.

"Formålet med invitationen er, at Ole Sohn (SF) skal se en fødevarevirksomhed og høre om virksomhedens konkurrencevilkår i forhold til resten af EU. Samtidig skal vi også have en diskussion omkring bevarelse af arbejdspladser i den danske fødevareklynge, og vi vil også benytte lejligheden til at fortælle Ole Sohn (SF), om vores muligheder for at bidrage til fremtidens grønne og andre vedvarende energikilder, sagde Peter Kiær og Thyge Wissing inden de satte sig i bilen med kurs mod deres respektive gårde for at passe deres grise.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug - jujo@baeredygtigtlandbrug.dk