Fokus på bæredygtighed, arbejdspladser og vækst

Udgivet 25. december 2011 - kommentarer:

Miljø og vækst for landbrugsbranchen er ikke hinandens modsætninger; tværtimod. Hvis vi tør tænke i nye baner og tager begrebet "bæredygtighed" ind i hele tankegangen, kan vi nå langt.

Christian Castenskiold

Af Formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Fødevareministeren har bestemt, at der skal nedsættes en landbrugskommission. Dette tiltag hilser vi meget velkommen i Bæredygtigt Landbrug. Der er nemlig hårdt brug for nytænkning i Danmark - ikke mindst på landbrugsområdet. Vi håber på, at den forestående landbrugskommission vil sætte fokus på bæredygtighed for landbrugsproduktionen både hvad angår miljøet, en øget eksport og skabelsen af nye arbejdspladser.

Miljø og vækst for landbrugsbranchen er ikke hinandens modsætninger; tværtimod. Hvis vi tør tænke i nye baner og tager begrebet "bæredygtighed" ind i hele tankegangen, kan vi nå langt. Både international og national forskning viser, at landbruget udleder færre næringsstoffer til naturen end vi troede, og derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at landbrugskommissionen også skal kigge på, hvordan de danske rammer for landbrugsproduktionen er udformet i forhold til rammerne hos de øvrige medlemmer af EU.

Danmark har altid været et foregangsland på landbrugsområdet, men skal vi fortsat være i front, så er det nødvendigt at satse hårdt på forskning indenfor fødevareproduktion og planteavl. Landbruget har ressourcer og viden til at skabe vækst i samfundet - både hvad angår indtjening til fællesskabet og ved fremdyrkelsen af nye arbejdspladser - og udviklingen af erhvervet kan ske uden at det går ud over miljøet. Politisk fokus på intelligente produktionsformer vil styrke både indtjeningen og miljøet, men for at det kan sættes i system, så kræves der en langsigtet handlingsplan for landbruget.

Hos Bæredygtigt Landbrug sætter vi vores lid til, at ministeren og resten af det politiske system vil være med til at tænke nyt. Første træk er at tage den faglige kundskab og erfaring med i kommissionen, så vi får dem, der har hænderne langt nede i virkeligheden med i udviklingsarbejdet. Så vi ikke havner i et rent skrivebordsarbejde, hvor gamle papirer blot får ny indpakning; det har vi set nok af. Landbruget skal tages med på råd, når vi sammen skal skabe rammerne for en bæredygtig fremtid i Danmark.

Det er i krisetider, vi bliver tvunget ud i nye tankesæt, så tag chancen og tænk i udviklingsmuligheder i stedet for begrænsninger. Den danske fødevaresikkerhed er i verdensklasse, og på miljøområdet er vi også blandt frontløberne, så lad os udnytte det potentiale dansk landbrugsproduktion har på verdensmarkedet til at skabe vækst i hele det danske samfund.