Spørgsmål til kandidater om ligestilling mellem by og land

Udgivet 13. november 2017 - kommentarer:
Spørgsmål til kandidater om ligestilling mellem by og land

Vil du arbejde for, at vores vandløb kan lede vand væk, spørger BL's næstformand de mange kandidater til byrådsvalget

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Vandløb skal kunne lede vand væk – hvad enten det er igennem byer eller igennem landbrugsområder. Hverken kældre, huse og veje eller marker og afgrøder skal oversvømmes.

I danske byer har man taget forbehold for de gener, som det medfører at oversvømme drænudløb, men det er ikke tilfældet ude på landet. Dræn har samme funktion i by og på land – det sender regnvand ud i vandløbet. Et oversvømmet dræn kan ikke lede vand væk. Derfor er høj vandstand over drænudløb et kæmpeproblem – det ses specielt på landet.

Kære kandidater til byråd og regionsråd: Hvornår bliver land og by behandlet ens, som det blandt andet er forudsat i EU's vandrammedirektiv? Vil du, hvis du bliver valgt, arbejde for denne ligestilling og for, at vore vandløb kan lede vand væk?