Vagn Lundsteen: Vi har stor ære af statusrapporten

Udgivet 26. september 2012 - kommentarer:
Vagn Lundsteen: Vi har stor ære af statusrapporten

Bæredygtigt Landbrug er yderst tilfredse med at have sat store fingeraftryk på Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport, og organisationen vil også fremover komme med konstruktive indspil til debatten omkring landbrugets og naturens fremtid i Danmark.

Bæredygtigt Landbrug har presset hårdt på for at få evalueret indsatsen på miljøområdet i Danmark, og foreningen ser det som en kæmpe sejr, at mange af de punkter foreningen har bragt ind i debatten, nu er nedfældet i Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport. Bæredygtigt Landbrug bedyrer nu, at man vil kæmpe hårdt for at notatets intentioner bliver ført ud i livet. Det siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, efter Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport er blevet offentliggjort.

"Der er taget mange af Bæredygtigt Landbrugs forslag med i notatet, og vi føler, vi har stor indflydelse på notatets endelige udformning. Den nye regulering af landbrugsproduktionen bygger jo på Bæredygtigt Landbrugs tanker omkring, at det er det faktiske tab af næringsstoffer til omgivelserne, der skal måles på, i stedet for give samme medicin til alle naturområder, uanset om der overhovedet har været et problem", siger Vagn Lundsteen.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at foreningens store arbejde med at skaffe dokumentation for manglerne i den førte miljøpolitik og med sin fokus på nye, innovative miljøløsninger har været kraftigt medvirkende til, at der overhovedet blev oprettet en Natur- og Landbrugskommission.


Nu skal politikerne tage ansvar
Med statusrapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen bliver der sat en tyk streg under, at den førte miljøpolitik i Danmark igennem de sidste årtier langt fra har været optimal, og derfor vil Bæredygtigt Landbrug nu holde politikerne fast på, at der bliver sadlet om.

"Vi imødeser med stor forventning at politikerne nu lytter grundigt til eksperterne, og tager seriøst fat på at implementere visionerne og den nye strategi for fremtidens miljøforvaltning på baggrund af notatet. Det er et stort skridt fremad for miljøet og landbruget i Danmark", siger Vagn Lundsteen.

Selvom Jørn Jespersen under faktahøringen gjorde det klart, at der sandsynligvis kommer til at gå et halvt år før anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen direkte kan føres videre ud i livet, så håber Bæredygtigt Landbrug at regeringen vil gøre brug af eksperternes anbefalinger før vandplanerne skal implementeres den 22. december.

Både Kommunernes Landsforening og landbruget har gjort det klart, at udformningen af implementeringsredskaberne i vandplanerne er problematiske og at planerne vil få enorme økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, og Vagn Lundsteen håber derfor, at regeringen vælger at inddrage statusrapportens konklusioner med det samme.

"Vi glæder os til at bureaukrati og stramme, forældede regler bliver afløst af et system, der sætter fokus på problemerne, og løser dem, hvor de findes. Det vil både samfundsøkonomien, naturen og landbruget opnå størst gevinst ved", lyder det fra Vagn Lundsteen.

Vagn Lundsteen har været medlem af kvælstofudvalget, som har været nedsat af Natur- og Landbrugskommissionen.

Du kan hente Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport på hjemmesiden: www.naturoglandbrug.dk 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk