Mette Gjerskov: Ingen plads til lovbrydere

Udgivet 21. september 2012 - kommentarer:
Mette Gjerskov: Ingen plads til lovbrydere

Randzonelovgivning er vedtaget på et fuldstændig fejlagtigt og udokumenteret fagligt grundlag, og er uden tvivl dette århundrede største og mest kostbare makværk. Det var den klare besked til fødevareminister Mette Gjerskov, da hun mødte 300 meget utilfredse nordjyske landmand fredag eftermiddag i Aalborg.

"Til trods for at skiftende regeringer har brugt udledning af kvælstof fra landbruget som syndebuk i deres mangeårige kamp for et bedre vandmiljø, så har vi i dag veldokumenterede faglige beviser, som stammer fra både regeringens egne såkaldte specialister og fra uafhængige institutioner som siger, at den hidtidige indsats mod kvælstof, som har kostet milliarder, ikke har haft nogen som helst positiv virkning på vores vandmiljø", sagde svineproducent Erik Hansen.

"Til gengæld er det blevet så besværligt at være landmand i dagens Danmark, at man føler sig som en slags forbryder", fortsatte han.

Kvælstof er mantra for politikerne
Svineproducent Leif Jensen sagde på mødet, at kvælstof desværre er blevet et mantra for politikerne, som bruger landbrugets udledning af kvælstof, hver gang de skal udtale sig om vandmiljøet. Faktahøringen på Christiansborg viste også med tydelighed, at de såkaldte specialister ikke have andre løsninger at byde på, end nok engang at give kvælstoffet skylden.

Nu skulle de bruge an masse af penge og mindst 10-20 år inden de muligvis ville komme med en eller enden udmelding til politikerne omkring, hvordan vandmiljøet skulle få det bedre, sagde Leif Jensen.

"Men sandheden er, at vi uden at rødme kan kalde embedsmændenes informationer og oplysninger til politikerne for faglig uredelighed. Deres dokumentation om kvælstof udledningen, er det rene løgn og latin", sagde Leif Jensen.

Vejgaard forsamling

Gjerskov: Randzonerne er Ikke landbrugets kop te
"Jeg ved godt, at randzonerne ikke er landbrugets kop te, men nu er de vedtaget, og så må I lære at leve med dem. Men jeg kan godt skære det ud i pap her og nu, at i et demokratisk samfund skal man overholde landets love, og det gælder også for randzonerne. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at jeg er stålsat når det gælder landets love. Så dem der trodser randzonelovgivningen kan lige så godt gøre så klart, at de bliver lukket helt ude, når vi med en forhåbentlig god dialog om kort tid skal mødes og diskutere fremtidens landbrug", sagde Mette Gjerskov.

Fødevareministeren understregede samtidig, at alle de faktuelle oplysninger som randzonelovgivningen er bygget på, stammer fra Aarhus Universitet.

"Jeg tror fuldt og fast på, at beslutningen om randzonerne er blevet en realitet, fordi både denne og den forrige regering - Grøn Vækst - har følt sig rigtigt godt klædt på til at træffe de helt rigtige politiske beslutninger. Men skulle der komme ny viden, som viser, at vi har taget fejl med randzonerne, er jeg selvfølgeligt parat til at kigge på lovgivningen endnu engang" sagde Mette Gjerskov.

Fødevareministeren tilføjede, at Danmark har brug for et stærkt landbrug, og hun vil i hvert fald arbejde for, at landbruget skal bliver den helt store vækstmotor, som skal hjælpe Danmark ud af den økonomiske krise.

"For min skyld må landbruget gerne producere alt det, I kan, bare det ikke går ud over miljøet, så er det helt i orden med mig, sagde Mette Gjerskov.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk