Langt de fleste pesticidrester findes i udenlandsk frugt og grønt

Udgivet 9. november 2012 - kommentarer:
Langt de fleste pesticidrester findes i udenlandsk frugt og grønt

Debatten om landbrugets forbrug af pesticider er blusset op igen, efter Miljøstyrelsen kunne fortælle, at landbruget bruger flere og flere pesticider. Professor i miljømedicin siger, at langt de fleste pesticider er at finde i de udenlandske fødevarer

"Hvor de så end kommer fra, så er pesticider giftige specielt for fostre og børn. Vi må derfor sikre, at lokalbefolkningen og forbrugerne i det hele taget ikke bliver udsat for pesticider," siger Philippe Grandjean, professor og forskningsleder i miljømedicin på Syddansk Universitet.

Han tilføjer, at det specielt er hjernens udvikling og kønsudviklingen, som er sårbare overfor pesticider.

"Den almindelige forbruger er til daglig udsat for pesticider, som findes i restmængder specielt i frugt og grønt og især i de importerede fødevarer. Nogle pesticider er givetvis farligere end andre, men de mest bekymrende stoffer er organofosfat, karbamat- og pyrethroid, som er insekticider og dithiokarbamat-  og azol-fungicider, samt triazin- og phenoxy, der er herbicider," siger Philippe Grandjean. 

"Problemet med pesticidrester i fødevarer er et globalt problem. Det er ikke kun i Danmark, at man i en lang årrække har arbejdet med at begrænse forbruget af pesticider. Det samme gør sig også gældende i EU, dog uden at det samlede forbrug af pesticider er faldet synderligt," siger Philippe Grandjean.Nye produkter 
Philippe Grandjean understreger, at de færreste af disse stoffer er undersøgt til bunds for de skadelige virkninger, som forskerne i øjeblikket er meste bekymrede for, og at der hele tiden kommer nye produkter på markedet samtidig med, at andre bliver udfaset.

Han tilføjer, at han for nogle år siden var inviteret til at forelæse i Europa-Parlamentet, hvor politikerne have besluttet at forbyde pesticider, der kan skade hjernens udvikling eller virke hormonforstyrrende. Men denne beslutning blev afvist af Ministerrådet.

Kønsudvikling og hjerneudvikling er påvirket
Helle Raun Andersen, lektor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet siger, at de undersøgelser, forskerne har foretaget herhjemme af børn som i fostertilstand har været udsat for pesticider, fordi mødrene har arbejdet på gartneri under graviditeten tyder på, at kønsudvikling og hjernes udvikling er påvirket hos denne gruppe børn sammenlignet med børn, hvis mødre havde arbejdet steder i gartneriet, hvor man ikke brugte pesticider.

Helle Raun Andersen siger, at der i øjeblikket ikke findes undersøgelser herhjemme, som viser, om børnene på landet, der hvor man for alvor gør brug af pesticider, er mere udsat for eller mere påvirket af pesticider end børn, som bor i byområder, men at det kunne være interessant at undersøge.

"I USA, nærmere betegnet i Californien, har man foretaget undersøgelser af landbrugsmedarbejdere og deres børn, og her viser undersøgelserne, at der en sammenhæng mellem, hvor meget mødrene var udsat for specielt insektmidler i graviditeten og udviklingen af børnenes nervesystem. Mødrene udsættelse for pesticider blev målt i urinprøver indsamlet under graviditeten. Tilsvarende undersøgelser kunne også være interessante at foretage i Danmark," siger Helle Raun Andersen.

Har ikke nævnt farlige stoffer
Dagbladet Politiken kunne i torsdags fortælle, at landbruget bruger flere pesticider en nogensinde.

I den forbindelse havde avisen en udtalelse fra konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, som ifølge Politiken sagde følgende:

"Alt andet lige betyder stigningen af pesticider fra landbruget en større risiko for forureningen af grundvandet med farlige stoffer".

Det citat kan Vangsgård ikke genkende.

"Jeg har aldrig sagt 'farlige stoffer', for når det kommer til de helbredsmæssige konsekvenser af forureningen af vores drikkevand, så er det ikke DANVA, der skal udtale sig, men dem, der arbejder med sundhed og sikkerhed af vandkvaliteten," siger Claus Vangård til baeredygtigtlandbrug.dk

Til gengæld har jeg sagt, at der findes pesticidrester i vandboringer, og det er for de fleste en gammel nyhed, siger Claus Vangsgård.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk
Modelfoto: Stock.xchng