la Cour Sell frifundet for injurier – ikke for at tale usandt

Udgivet 6. november 2012 - kommentarer:
la Cour Sell frifundet for injurier – ikke for at tale usandt

Retten i Roskilde frifandt mandag René la Cour Sell efter han havde udtalt sig om lukninger af vandboringer. Udtalelsen var ikke injurierende, men den var heller ikke sand

I marts 2010 udtalte den daværende direktør for Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell, at 300-400 vandboringer blev lukket på grund af landbrugets sprøjtegifte.

Han kunne eller ville ikke dokumentere sine påstande, og det fik Bæredygtigt Landbrug til at sagsøge han for injurier. Sagen blev afgjort i Retten i Roskilde mandag, og her blev den tidligere direktør frifundet. Retten mente ikke, at udtalelsen var injurierende. Men det betyder ikke, at retten gav René la Cour Sell ret i hans udsagn.

Bevisbyrden for, at la Cour Sells udtalelse var forkert, havde retten pålagt Bæredygtigt Landbrug, og i domsafsigelsen skriver retten:

"Der er ført bevis for, at det ikke kan dokumenteres, at 300 drikkevandsboringer er blevet lukket som følge af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler inden for hverken de seneste 5 eller 10 år. Der er herefter ikke ført bevis for udtalelsens rigtighed."

René la Cour Sell har altså udtalt sig i strid med sandheden.

"Vi er meget tilfredse med, at retten har fastslået, at René la Cour Sell ikke kunne dokumentere sine påstande, " siger Bæredygtigt Landbrugs direktør Vagn Lundsteen.

Vil anke sagen
Bæredygtigt Landbrug har besluttet, at anke afgørelsen, som man stiller sig uforstående overfor.

"Vi er af den opfattelse, at når en direktør for en så stor interesseorganisation udtaler sig så kompromitterende og med så store konsekvenser for erhvervets økonomi, kan det medføre nervøsitet blandt befolkningen og beslutningstagere, der kan tænke, at der næppe går røg af en brand uden, der er ild. Vi må erkende, at vi ikke har været gode nok til at få tilstrækkeligt fokus på de skadelige effekter af René la Cour Sells udtalelser," forklarer Vagn Lundsteen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk