Jan Hjeds: Ikke muligt at opnå miljømål

Udgivet 20. september 2012 - kommentarer:
Jan Hjeds: Ikke muligt at opnå miljømål

Cand. agro Jan Hjeds fortalte under faktahøringen, at vandplanernes vandløbsindsats vil få katastrofale indvirkninger på landbrugsproduktionen, men at der findes gode alternativer til den danske model.

"Naturstyrelsen anvender Vandrammedirektivet som løftestang til at gennemtvinge en vandløbsindsats, som rettes imod små afvandingsgrøfter med utilstrækkeligt fald og mudderbund, helt uden naturværdi og helt uden potentiale til at opfylde miljømålet. En kedelig grøft bliver aldrig andet end en kedelig grøft", sagde Jan Hjeds.

Han understregede, at det er spildevandet som gør, at vandløbene har det dårligt. De fysiske tilpasninger, der findes i vandløbene for at forbedre og sikre afvanding (udretning, uddybning, vedligeholdelse) hindrer reelt ikke, at vandløbsmiljøet har det fortræffeligt.

  Desværre løser vandplanerne ikke spildevandsproblemerne, men kræver i betydeligt omfang fysiske forandringer, der er meget skadelige for afvandingen. Man retter dermed smed for bager, sagde Jan Hjeds

 "Vandplanerne opstiller krav om at nå miljømål, der ikke er mulige overhovedet. Mange små eller flade vandløb med indsatskrav kan aldrig nå det opstillede miljømål uanset hvilken indsats, sagde Jan Hjeds.

  Han tilføjede, at når vi taler vandplaner foreligger der ingen egentlige analyser af konsekvenser, som omfatter påvirkning af dræning, stuvningseffekt med videre.

  Af Justinus Johannesen