Gødningssagen: Bæredygtigt Landbrug stævner staten for kvælstofreglerne

Udgivet 24. oktober 2012 - kommentarer:
Gødningssagen

Bæredygtigt Landbrug kræver, at de danske særregler på kvælstofområdet trækkes tilbage

Bæredygtigt Landbrug har den 24. oktober stævnet staten med krav om, at de danske særregler for fastsættelse af normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning erklæres for ugyldige.

Bæredygtigt Landbrug har ved en grundig gennemgang af konsekvenserne af gødningsforbruget i Danmark og Tyskland fundet frem til, at Danmark hvert år går glip af et udbytte svarende til syv milliarder kroner som følge af danske særregler på kvælstofområdet. Det svarer til, at alle danske fuldtidslandbrug i 2012 i gennemsnit går glip af 505.303 kroner i indtægt, og derfor kræver foreningen, at reglerne erklæres for ugyldige.

"I 1998 vedtog det danske Folketing kvælstofnormer for danske landmænd, som ligger langt under det, som vore nabolande og konkurrenter har. Siden da er kvælstofnormerne skærpet yderligere, så forskellene til vore nabolande, specielt i forhold til Tyskland, er blevet voldsomt stor. Danske landmænd tilfører ca. 30 procent mindre kvælstof til afgrøderne end vore tyske naboer. Det er i sin tid gjort for at gavne miljøet, imidlertid kan vi ikke genfinde effekterne i vores vandmiljø," siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug har indleveret gødningssagen til Retten i Hjørring med ønske om at retshandlingen kommer til at foregå ved Vestre Landsret i Viborg, og søgsmålet er indstævnet med krav om opsættende virkning, således at lovene annulleres til retten har afsagt dom i forbindelse med sagens anklagepunkter.

"Hvis vi havde kvælstofnormer som i Tyskland, kunne dansk landbrug producere for syv milliarder kroner mere om året. Det svarer til halvdelen af rentebyrden i landbruget. Når vi samtidig oplever, at hundredevis af familier hvert år går konkurs på grund af ringere konkurrenceevne, så er vi nødt til at tage en drastisk beslutning. Derfor stævner vi Fødevareministeriet for de danske kvælstofnormer," siger Vagn Lundsteen

Danmark importerer for næsten én milliard kroner ekstra protein hvert år for at supplere det protein, der, på baggrund af gødningsreglerne, mangler i den danske kornproduktion, op.

De syv milliarder kroner, som Bæredygtigt Landbrug anslår tabet i forhold til de tyske konkurrenter til at være, vil kunne forrente 200 milliarder kroner, eller ca. 60 procent af dansk landbrugs samlede gæld. I Danmark er kvælstofmanglen i markerne nu så udbredt, at jorden viser tydelige tegn på at være udpint.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk