Borgerlig randzonemodstand en sejr for Bæredygtigt Landbrug

Udgivet 6. november 2012 - kommentarer:
Borgerlig randzonemodstand en sejr for Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug vil meget gerne værne om miljøet og håber derfor, at det bliver fakta og ikke følelser, der kommer til at sætte dagsordenen for den fremtidige miljøpolitik. Derfor ser foreningen det som en sejr, at de borgerlige nu melder ud med fælles randzonemodstand.

"Fødevareminister Mette Gjerskov kan glemme alt om randzoner og Grøn Vækst. De bliver alligevel aldrig til virkelighed. Kampen mod randzonerne er en kamp, vi har tænkt os at vinde, og den vil vi også gå sejrrigt ud af," siger formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

"Godt nok er randzonelovgivningen vedtaget i Folketinget, men den bliver med hundrede procent rullet tilbage i løbet af ganske kort tid", siger formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen i forbindelse med, at den borgerlige fløj i Folketinget melder ud, at den vil have lovene om randzoner og efterafgrøder skrottet hurtigst muligt."

"Personligt betragter jeg den borgerlige kovending, som en sejr for den faktuelle sandhed, som vi har kæmpet en hård kamp for. Bæredygtigt Landbrug har med saglige og faglige argumenter brugt mange kræfter for at bevise, at politikerne og embedsmændene i styrelserne og ministerierne i en lang årrække har misinformeret eller direkte talt usandt, når vi taler om konsekvenserne for vandmiljøet af landbrugets udledning af kvælstof," siger Flemming Fuglede Jørgensen.

"I Bæredygtigt Landbrug glæder vi os over, at det nu og fremtiden forhåbentlig bliver fakta og ikke følelser, der kommer til at sætte dagordenen for miljøpolitikken herhjemme. Vores forening har lige siden kampen om etablering af randzonerne gjort opmærksom på, at randzonerne og Grøn Vækst -herunder specielt den nedsatte vandløbsvedligeholdelse bliver et særdeles dyrt bekendtskab, som indebærer tab af i 10.000 vis af arbejdspladser samt milliarder i tabte eksportindtægter", siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Formanden for Bæredygtigt Landbrug tilføjer, at det nu endeligt er gået op for politikerne, at randzonerne stort ingen effekt har for at forbedre vores vandmiljø, men at randzonerne til gengæld medfører, at det ikke kun er primærproducenter, der bliver hårdt ramt, men at også i følgeerhvervene - herunder i hundredevis af slagterimedarbejdere vil miste deres job fordi, at millioner af smågrise bliver eksporteret til opfedning i Tyskland hvert eneste år.

"Landbruget står meget stærkere nu end tidligere fordi, vi bygger vores krav på dokumenterede fakta og ikke løse påstande. Bæredygtigt Landbrug vil meget gerne slå fast, at det ligger os meget på sinde at værne om miljøet, hvis bare det er dokumentret, at de miljøstramninger, vi får pålagt ikke er nyttesløse", siger Flemming Fuglede Jørgensen. 

Af Justinus Johannesen, jujo@baredygtigtlandbrug.dk