Bjarne Moeslund: Vi har den nødvendige viden om grødeskæring

Udgivet 21. september 2012 - kommentarer:
Bjarne Moeslund: Vi har den nødvendige viden om grødeskæring

Ifølge senior projekt manager, Bjarne Moeslund, vil det have stor betydning for anskaffelse af den nødvendige viden i den næste vandplanperiode, at vi får overvåget og belyst alle effekterne af den ændrede grødeskæring.

"Mangelfuld viden er i de nuværende vandplaner anført som begrundelse for udsættelse af flere nødvendige indsatser, men når det gælder grødeskæring, så har vi den nødvendige viden og erfaring til at gå i gang med opgaven, og til at fortsætte de positive forandringer, vi allerede har opnået", det sagde Bjarne Moeslund, senior projekt manager, Orbicin.


Bedre vandhastighed
Bjarne Moeslund understregede, at jo større fald vandløbene har, desto bedre er mulighederne for gennem ændret grødeskæring, at kunne opnå bedre vandhastighed. Men situation er desværre den, at mange af de udpegende vandløb ikke har det nødvendige fald til at man kan øge vandhastigheden med ændret grødeskæring, og at langt de fleste vandløb heller ikke har grus eller sten i bunden, som giver de optimale levevilkår for smådyrene.

"Der er i de nuværende vandplaner udpeget vandløb, hvor man forventer en positiv effekt på miljøstanden med at ændre grødeskæringen, men der er også udpeget vandløb, hvor man ikke kan forvente nogen målbar effekt, primært på grund af for ringe fald. Men ændret grødeskæring er også et spørgsmål om at sikre levestedskvalitet for smådyrene, fiskene og planterne, uden at det går ud over vandløbenes naturlige dynamik", sagde Bjerne Moeslund.

Bjarne Moeslund fortalte, at der sandsynligvis var en lang række vandløb i meget lavtliggende områder, hvor det ikke vil være positivt at standse grødeskæringen, da den nedsatte vandløbsvedligeholdelse vil forsage oversvømmelser. Her blev der blandt andet henvist til områder i Sønderjylland, hvor vandet har lang vandring til havet, og hvor der samtidig er lav vandhastighed på grund af meget lille niveauforskel i landskabet.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk