Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten

Hermed er du med til at sikre og vedligeholde din fremtidige indkomst- og nyttemuligheder for din ejendom

  • Bekæmpe byrderne i Grøn Vækst.
  • Arbejde for fjernelse af danske særafgifter og begrænsninger.
  • Kræve at samfundet selv løser sin del af forureningen.
  • Bekæmpe den uretfærdige særlovgivning.
  • Kæmpe for frivillige balanceregnskaber på ejendomsniveau. 

 

Kontakt os hvis du har nogen spørgsmål.