Indkaldelse til generalforsamling i

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 13.15

på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens

Generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug

1.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2.

Formandens beretning v. formand Flemming Fuglede Jørgensen

3.

Debat

4.

Aflæggelse af foreningens regnskab

5.

Fremlæggelse af budget for indeværende år

6.

Behandling af indkomne forslag

7.

Valg til bestyrelsen. På valg er Gustav Garth-Grüner, Peter Rosendal, Peter Bohsen og Karin Dinesen, der alle genopstiller. Hans Henrik Pørksen (nuværende kommitteret), Alfred Tværsig Olesen (nuværende suppleant), og Ulrik Lunden (nuværende suppleant) opstiller som kandidater til bestyrelsen

8.

Valg af folkevalgte revisorer

9.

Eventuelt

Program for dagen

Tiderne er vejledende

12.00

Frokost med forfriskninger

12.40

Velkomst v. formand Flemming Fuglede Jørgensen

12.45

Finansmand og forfatter Lars Tvede: Selvstændighedskultur

13.15

Generalforsamling

15.15

Pause (kaffe)

15.45

Professor Sten Bønsing, Aalborg Universitet: Retssikkerhed

16.30

Agronom Aksel Jørgensen: Historien om glyphosat

17.00

Hans Aarestrup & Jørgen Evald Jensen, BL: Intensiveret, bæredygtigt landbrug

18.00

Middag