Læserbrev

Den falske melodi om kvælstof og fosfor

Vi tillader os at “genudsende” disse kloge ord anno 2016 – i anledning af de internationale forskeres kritik af de danske kvælstof-modeller. Det er således N:P-forholdet, der afgør, om et vandområde er ”kvælstofbegrænset”. Poul Vejby-Sørensen beretter her om en kæmpestor systemfejl

Pas på både økonomi og vandløb

Landmænd kan huske, hvilke alvorlige konsekvenser det fik, da minister Auken meldte helt urealistiske mål ind til EU angående ammoniakfordampning. Hvis medlemmer af vandråd presser på for at få alle vandløb ind i vandplanerne, forpligter man Danmark til, at disse vandløb skal opnå god økologisk tilstand på alle parametre

Hurra for dansk landbrug

Landbruget gør det godt og produktudvikler til gavn for forbrugere og eksport. Der skal være plads til det hele, mener folketingsmedlem Erling Bonnesen

Miljøministeriet opfylder jo ikke nitratdirektivet

I kølvandet på COWI-rapporten om nitratovervågningen af det danske grundvand: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den ikke er i stand til at fastslå omfanget af nitratforureningen i grundvandet. Det er ellers opgaven. Og hvad siger COWI?

Scroll til toppen