Læserbrev

Vismændenes blinde plet

Det er skammeligt, at Vismændene fortsat – helt ukritisk – lægger fejltolkninger om årsagen til manglende opfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv til grund for deres arbejde og anbefalinger

Klimaet kræver gødning

De gødningsnormer, vi fik med Landbrugspakken, har ikke bare øget udbytterne og kvaliteten men betyder også en mere effektiv CO2-binding

Scroll til toppen