De Økonomiske Råd: Det handler ikke om landbrugets afvikling, men udvikling

“Landbrugets store problemer er ikke de mange, stramme, politisk bestemte miljøregler, men derimod den fastlåste produktionsstruktur, som præger erhvervet.”

Læs det omstridte Responsum fra Peter Pagh

Juraprofessor Peter Pagh udarbejdede i 2005 et responsum på bestilling fra Landbrugsrådet, for at få klarhed over, hvordan, og om, de danske vandmiljøplaner har været funderet på EU-lovgivning.

Responsum kunne have sparet landbruget for mange miljøkrav

“Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet – det nuværende Landbrug og Fødevarer – i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005.”

Tænk naturen ind i landbruget

“Der skal være plads til et effektivt, bæredygtigt landbrug og en spændende, varierende natur. Den bedste måde at opnå dette resultat er, at vi tænker naturen ind i landbruget.”

Politikerne skulle lære sig at stave til fornuft

“Danmark er ikke længere styret af politikerne. I dag er det embedsmændene som bestemmer i kommunerne, regionerne og på Borgen.”

Kvælstof-kapitel skal fjernes fra vandplanerne

Kvælstofbegrænsningens effekt skal evalueres før Folketinget drukner dansk landbrug i vandplaner, hvis effekt på miljøet ikke er dokumenteret. Det siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.