GEUS om pesticider i grundvand: Det er ikke landmændenes skyld

Antallet af pesticider, der bliver analyseret for, er udvidet. Alligevel finder man ikke pesticider i flere boringer end tidligere. Og de pesticider, man finder, stammer overvejende fra tidligere tiders brug – fra en tid, hvor stofferne var lovlige i brug, siger seniorrådgiver og geolog, Walter Brüsch, der mener, at vandovervågning handler om vand, ikke om skyld

Ida Auken misforstår

I lørdagens Effektivt Landbrug giver miljøminister Ida Auken (SF) udtryk for, at hun mener, at BL svigter det ansvar, der følger med retten til ytringsfrihed.

Kun toppen af isbjerget

Allerede i december 2011 påpegede Bæredygtigt Landbrugs næsformand, Peter Rosendal, over for miljøministeren, at embedsværket havde misset sin opgave. Ida Auken afviste dengang blankt kritikken. Ida Auken fortalte os, at spørger man embedsmændene pænt, så får man også et ordentligt svar.

Et afgørende år for danske landbrugsfamilier

Vi flyttede meget i 2013. Fra en udvikling, som mange opfattede kun kunne gå en vej – til det værre- har vi vendt den til det bedre

Gælder Grundloven stadig?

Den private ejendomsret er ukrænkelig. Det står i Grundlovens §73, men om reglen også gælder for de randzoner, som danske landmænd tvinges til at udlægge uden erstatning? Det bliver vi klogere på den 7. januar, hvor den første randzonesag behandles under et retsmøde i Thisted

Landbruget bliver Sorteper uden en ny regulering

Bæredygtigt Landbrug mener, at man skal starte på en frisk. Vi skal have målinger på vigtige vandløb, og samtidig skal den gamle regulering, hvor man kun måler på input og ikke på output, stoppes. Af Peter Kiær, bestyrelsesmedlem, Bæredygtigt Landbrug.

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.