Danmark overholder ikke Fiskevandsdirektivet

EU-Fiskevandsdirektivet blev første gang vedtaget 1978 og er blevet opdateret flere gange, senest 2006. Heri defineres det klart på side 5 til 11, hvilke analyseparametre, der skal anvendes for at sikre, at man overholder kravene i direktivet. Det har Danmark aldrig gjort

12-graders reglen

Den vanvittige regel om at sammenhængende arealer større end 2000 m2 ikke må jordbehandles fra 1. august til 1. marts har været svær at tage seriøst. Bæredygtigt Landbrug indgav høringssvar i sagen inden jul, hvilket ikke førte til ændringer af reglen. Bæredygtigt Landbrug har derfor klaget til ombudsmanden, for at en regel, der er beregnet på bjergbønder, ikke skal ødelægge en bæredygtig landbrugsdrift i Danmark

Danmark slæbes i EU-retten for manglende vandplaner

Efter at Danmark er indbragt for EU-Domstolen for manglende vandplaner, står vi igen tilbage med den oplevelse, at havde man dog bare lavet nogle mindre ambitiøse, mere rigtige og mere enkle vandplaner, så havde Danmark sluppet for en retssag, og de danske lodsejere havde ikke frygtet for oversvømmelser og forsumpning

Dansen om guldkalven

”Tilskudsministeren” tildeler 4.000 kroner i tilskud per høved for at beholde 45.000 tyrekalve i Danmark, men der er tale om symptombehandling, og igen overser regeringen det egentlige problem; de konkurrenceforvridende danske rammevilkår

Ingen harmoni i danske regler for husdyrgødning

Danske køer og grise sviner tilsyneladende mere end artsfællerne i vore nabolande, for hvor en tysk landmand må have 1,7 dyreenheder per hektar, så må den danske kollega kun have 1,4. Der er ingen målinger, der indikerer, at de 0,3 dyreenheder gør en forskel for miljøet, men for de danske landmænd er forskellen katastrofal.

Røde ører til Aarhus Universitet og Økologisk Råd

Den brutale kvælstofbegrænsning, der igennem de seneste 25 år har bragt dansk landbrug i knæ, har været forkert – og det er den fortsat

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.