Læserbrev

Når demokratiet bliver sat ud af spil

Onsdag den 15. april begynder en retssag om randzonernes lovlighed i byretten i Holstebro. En retssag, der har meget stor betydning for dansk landbrug, og som handler om meget mere end ni meter bræmmer omkring søer og vandløb. Det handler om danske landmænds ret til at blive sikret af Grundloven på lige fod med alle øvrige borgere i dette land.

Ejendomsretten er ukrænkelig

Når retten i Holstebro den 15. april tager hul på den første sag i Danmark om randzonernes lovlighed, så bliver det for alvor en test af, om Grundloven og almindelige retsprincipper også gælder på landet, eller om den slags kun er forbeholdt det bedre borgerskab på stenbroen.

DANVAs aprilsnar

Koffein er ikke et reguleret kemikalie, selvom det er mere giftigt overfor rotter end selv de mest giftige insektmidler, vi bruger i Danmark. Og koffein registreres både i overfladevand og grundvand. Men findes der mikroskopiske spor af pesticider, så står landbruget for skud. Men er det rimeligt, spørger adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

En bæredygtig definition af bæredygtighed

Definitionen af bæredygtig udvikling bliver mere og mere aktuel i takt med, at det ene ”grønne” politiske initiativ efter det andet i realiteten viser sig at modvirke en bæredygtig udvikling. I flæng kan nævnes: vandplaner, politiske kvælstofnormer og politisk fremme af økologisk produktion.

Nikolaj Schulz: Anmelderordningen bør ophæves

Bæredygtigt Landbrug har sendt høringsvar i forbindelse med nogle ændringer i anmelderordningen, men chefjurist Nikolaj Schulz så hellere, at alle anmelderordningerne blev ophævet og erstattet med en samlet ordning

Er der gået popkultur i kloakken?

Spildevand, miljøfremmede stoffer og målinger i vandmiljøet. Du er sikkert allerede træt. Og lad det da bare være sagt med det samme: Spildevand er ganske givet ikke verdens mest sindsoprivende emne at lægge ører til, hvis man ikke interesserer sig for det. Det indrømmer jeg gerne. Faktisk kunne det nok godt trænge til at blive støvet af og frisket lidt op. Bare lidt. Men i mandags på P3 blev det lige friskt nok til min smag

Kvælstof for alvor til debat

Der er kommet godt gang i debatten om kvælstof. Et stadigt og langvarigt pres, hvor vi gang på gang har kaldt på at få lov til at agere fagligt rigtigt i dansk landbrug, har betydet, at der stille og roligt er kommet flere og flere debattører med ind i meningsudvekslingerne.

Opfordring til politikerne: Tag magten tilbage

Fiskevands – nu Vandrammedirektivet er tænkt anderledes, end det er implementeret i Danmark. Det samme gælder med den danske tolkning af nitratdirektivet, og det skyldes ifølge Alfred Olesen at politikerne har ladet embedsværket have fri råderet over den danske miljø- og landbrugslovgivning

Vandmiljøets egentlige tilstand

Den 26. februar udkom den årlige rapport om vandets tilstand i Danmark, ”Vandmiljø og natur 2013”. Det er Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der udgiver en såkaldt faglig sammenfatning omkring vandovervågning i drænvand, vandløb, søer, fjorde, havet og til dels grundvandet.

Scroll til toppen