Læserbrev

Kommunerne skal kende sandheden om Vandplanerne og Randzonelovgivningen

Asger Diness Andersen fremlagde på kommunalbestyrelsesmødet i Vordingborg vedr sagen om vandplaner torsdag d 31 maj 2012 stærke argumenter for, at kommunen burde udsætte vedtagelsen af handleplaner, da grundlaget for Vandplanerne og Randzonerne er mangelfuldt. Argumentationen kan bruges som inspiration, til alle, der har mod på at fortælle sin kommunalbestyrelsen, hvad konsekvenserne bliver, hvis man vælger at implementere Vandplanerne og Randzonelovgivningen. Der er meget på spil.

Gratis offentlig transport?

Forskellen imellem fuldt implementerede vandplaner og rammevilkår, som i Tyskland, svarer til, at den offentlige transport i Danmark kunne gøres gratis.

Ida Auken: Vi blander os ikke i, hvad Tyskland gør

Bæredygtigt Landbrug har tidligere påpeget at et grænsevandløb bliver klassificeret vidt forskelligt på den danske og den tyske side af grænsen. Miljøminister Ida Auken (SF) siger til www.baeredygtigtlandbrug.dk, at det nu er op til EU Kommissionen at bedømme, hvilken klassifikation, der er den rigtige.

Responsum kunne have sparet landbruget for mange miljøkrav

“Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet – det nuværende Landbrug og Fødevarer – i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005.”

Tænk naturen ind i landbruget

“Der skal være plads til et effektivt, bæredygtigt landbrug og en spændende, varierende natur. Den bedste måde at opnå dette resultat er, at vi tænker naturen ind i landbruget.”

Scroll til toppen