Læserbrev

Vaskepladsbekendtgørelsen rammer forbi

Vaskepladsbekendtgørelsen omhandler påfyldning og vask af marksprøjten. Bekendtgørelsen har til formål at hindre spild og dermed begrænse risikoen for mulige punktforureninger i forbindelse med påfyldning og vask af marksprøjten. Vi anerkender behovet for nogle overordnede rammer for bl.a. vask og påfyldning af sprøjter, men reglerne er desværre ikke altid viseligt indrettet ift. virkeligheden. Vaskepladsbekendtgørelsen er en af disse indretninger.

Kig på dit vandløb

Rundt om i kommuner og vandoplande arbejder vandrådene stadig på at melde ind til Naturstyrelsen om de indsatser, de synes er nødvendige i forbindelse med kommende vandplaner

Hvem sælger ud af dansk landbrug?

På sidste uges samråd om et helt andet emne, løftede fødevareministeren lidt mere af sløret for, hvad en fremtidig, målrettet regulering af dansk landbrug kommer til at indeholde, hvis han får lov til at bestemme.

Drone-drønnerter

Det kan godt være det er mig, der er sippet. I hvert tilfælde har flere andre meldt ud, at fremtidig kontrol af danske landmandsfamilier sagtens kan foregå med de flyvende mini-bæster, der kaldes droner

Spildevand betyder spild af miljøkræfter

Store dele af Hovedstaden og Nordsjælland oplevede sidste weekend i august enorme mængder vand, der væltede ned fra oven. Skybrud; et fænomen, der ikke længere kun indtræffer hvert femte – 10. år, men nu langt oftere. Denne gang, ligesom tidligere, betyder de store regnskyl på kort tid, at kloaksystemet ikke kan klare vandmængderne

Droner: Har NaturErhvervstyrelsen styr på reglerne?

I Effektiv Landbrug den 3. september 2014 forsøger NaturErhvervstyrelsen at berolige os alle med et udsagn om, at de har kendskab til reglerne om brug af droner til kontrol af landbruget i Danmark, mens L&F bl.a. mener, at droner forbedrer retssikkerheden. Det mener BL ikke er korrekt

Iltsvindsrapport bekræfter at landbrugets kvælstofreduktioner ingen effekt har

DCE, under Aarhus Universitet, har d. 29. august udgivet årets første iltsvindsrapport[1], bestilt af Naturstyrelsen. Den bekræfter lige som sidste års rapport, at der stadig er store problemer med iltsvind mange steder, på trods af at kvælstofudledningen fra landbruget er faldet til under det halve i forhold til før den første vandmiljøplan

Scroll til toppen