Læserbrev

BL har vist vejen til en strammere medlemskommunikation

“Vi har været alt for dårlige til at kommunikere, hvor mange kræfter og ressourcer, L&F har brugt på Grøn Vækst, og jeg må samtidig ærligt indrømme, at vi heller ikke har været dygtige nok til kommunikere det budskab, vi gerne ville om Grøn Vækst til vores medlemmer og pressen.”

BL og DN ønsker forbud mod muslingeskrab

Det er langt fra på alle miljø- og naturspørgsmål, at Bæredygtigt Landbrug og Danmarks Naturfredningsforening er enige. Men når det kommer til at give fiskerne lov til at skrabe efter muslinger i to såkaldte Natura 2000 områder i Limfjorden, er der fælles fodslag.

Økologer skal have bedre afvanding

”Det er særdeles vigtigt for det konventionelle landbrug og økologerne, at vandløbene bliver vedligeholdt, så markerne kan virke som en svamp der opsamler regnvandet. På denne måde kan vi spare store investeringer i regnvandsbassiner samtidig med, at vi kan modvirke oversvømmelser.”

Scroll til toppen