Læserbrev

BL: Anmod om aktindsigt i fejlskemaet

I disse dage modtager danske landmænd fejlskemaer, hvor NaturErhvervstyrelsen igen reducerer landbrugets omsdriftsarealer. Det er nødvendigt, at så mange landmænd som muligt beder om en begrundelse, så urimelighederne kan få en ende, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

Kvælstofkatastrofen

Der var en gang – for ikke så mange år siden – hvor man knapt turde sige ordet ’kvælstof’. Nærmest automatisk faldt stemmen et par decibel, når ordet skulle tages i munden

Årets højdepunkt

Årets højdepunkt er for danske landmænd høsten. Det er her man får set om de dispositioner, man har foretaget sig i sit markbrug året igennem, er lykkedes. Mange af vore afgrøder står næsten et helt år på marken, og for frøafgrøder går der endda flere år, før man høster. Udbyttet er afhængigt af rigtig mange forskellige dispositioner, som gerne skal gå op i en højere enhed.

Ni meter rammer helt uden for skiven

Formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgsensen, mener de nye regler for randzoneloven rammer helt uden for skiven, og han efterlyser nu beregningen for, hvordan NaturErhvervstyrelsen er nået frem til et randzoneareal på 25.000 hektar

Randzonecirkusset kommer til byen

Entrebilletten er 9 meter på hver side af dine grøfter og vandløb. Randzonerne har ingen effekt. Der er tale om klokkeklar ulovlig ekspropriation, eller også er det bare simpelt tyveri. Det mener jurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz efter præsentationen af den ændrede randzonelov

Dansk milliardindsats sejler

I marts måned fastslog Rigsrevisionen i rapporten ’Beretning til Statsrevisorerne om vandplaner’, at de danske vandplaner var bygget på forældede og fejlagtige data. Det var med lettelse, jeg læste dette

Scroll til toppen