Læserbrev

Jan Hjeds: Ikke muligt at opnå miljømål

Cand. agro Jan Hjeds fortalte under faktahøringen, at vandplanernes vandløbsindsats vil få katastrofale indvirkninger på landbrugsproduktionen, men at der findes gode alternativer til den danske model.

Ingen straf uden en regel

Randzoneloven er ulovlige krav, der er umulige at efterkomme. At sige nej til randzonerne er ikke civil ulydighed – det er ministeriel ulydighed, vi siger nej til. Det siger Vagn Lundsteen.

Scroll til toppen