Læserbrev

Befri grundvandet for propaganda

Det er oftest træbeskyttelse og totalukrudtsmidler, som intet har med landbrugsdrift at gøre, der afsætter spor i grundvandet. I visse tilfælde er det endda vandværkernes egen ukrudtsbekæmpelse lige over boringerne!

Lad vandet løbe

Få nu de vandløb renset op. Kommunerne har vedligeholdelsespligt i henhold til vandløbsregulativerne, og oprensning skal gennemføres

Scroll til toppen