Kronik: Et grønt landbrug bekæmper Putin og CO2

Der har i en længere periode været meget fokus på landbruget blandt politikere, medier og debattører. Som moderne landmand er det jeg læser og hører dog yderst grotesk i min verden

Når ideologi fortrænger naturens orden

Som omtalt i pressen er der fundet PFAS i økologiske æg fra hønsefarme i hele Danmark, hvorimod PFAS-indholdet er lavt i frilands-, skrabe-, og burhønse-æg

Skomager og Markager bliv ved din læst

Kommentar af chefredaktør på Effektivt Landbrug: Årets Novana-rapport er udkommet i en foreløbig udgave. Den viser, at på trods af alle landbrugets dyre indsatser er der ikke sket meget i vandmiljøet. De fleste medier gør som de plejer, ringer til Stiig Markager – han siger som han plejer: Mere af samme medicin

Nytænkning ønskes med hensyn til landbrugets kvælstofindsats

Det er værre end bedrøveligt at læse udkastet til årets NOVANA-rapport om Landovervågningsoplande 2021. Atter et år med omkostninger i milliardklassen, både for landbruget og samfundet som helhed, og fortsat ingen målbar effekt på kvælstofudledningen til de kystnære farvande siden 2004

Er en advarsel nok?

Minkformand Tage Pedersen er langt fra tilfreds med den milde straf Barbara Bertelsen er blevet tildelt

Turbo på meningsløse lavbundsprojekter

Folketingets partier har med stort flertal vedtaget at vådlægge og ekstensivere 88.500 ha produktiv landbrugsjord.

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.