Artikel

BL: Kald det et MFO-fjumreår eller lav regelændring med tilbagevirkende kraft

Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz er stærkt betænkelig ved det MFO-kort NaturErhvervstyrelsen udsendte den 20. august, og ifølge ham skal styrelsen vise ansvar og lave en regelændring eller kalde hele misseren for et fjumreår. Nikolaj Schulz frygter fortsat, at dispensationsansøgere risikerer store træk i støtten på grund af de uklare kriterier for at opnå dispensation.

Mens vi venter på NaturErhvervstyrelsen

Onsdag den 19. august meldte NaturErhvervstyrelsen ud, at der i løbet af den følgende dag ville forelægge et kort over de områder i landet, hvor landmændene er sikre på at få dispensation fra tidsfristen for såning af MFO-afgrøder. Men her til eftermiddag er der fortsat ingen, der har set skyggen af det omtalte kort, og det er en helt uholdbar situation, lyder kritikken fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz.

Vejrgudernes drillerier

Høsten er godt i gang over hele landet, og trods den knap så gode sommer ser det ud til, at udbyttet bliver fornuftigt. På Storgården på Sydsjælland er der gang i høst af både raps og hvede, og arbejdet foregår med stor effektivitet, så høsten kan komme i hus, når vejret er godt.

NaturErhvervstyrelsen er mere end fire år forsinket med suspension af forældelsesfrist i sager om træk i landbrugsstøtte

I mere end fire år har NaturErhvervstyrelsen været bekendt med, at EU-domstolen betragter landbrugsarealer som støtteberettigede, selvom jorden også benyttes til andre formål. Alligevel har styrelsen i juli meldt ud, at man først nu overvejer at ændre praksis. Hos Bæredygtigt Landbrug mener chefjurist Nikolaj Schulz, at NaturErhvervstyrelsen mod bedre vidende har opretholdt en ulovlig praksis siden 2010.

Vandselskabet sender lorten videre til landmanden

Hvert år oplever Jens Lauritz Jørgensen, at hans marker bliver oversvømmet med spildevand fra det lokale rensningsanlæg. Det har store konsekvenser for landmanden, der oplever, at det offentlige på ingen måde har styr på omfanget af problemet.

Scroll til toppen