Artikel

Konflikt mellem styrelser om gødskning i 2 meter bræmmer

I foråret ændrede Miljøministeriet husdyrgødningsbekendtgørelsen, så den nu tydeligt indeholder et forbud mod gødskning i 2 meter bræmmerne. Men høringsnotatet afslører, at Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er uenige om, hvordan reglerne har været tidligere.

Bæredygtigt Landbrug: Randzoneloven er fortsat problematisk

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, hvilken ordning randzoneramte landmænd kan benytte for at få et økonomisk plaster i forbindelse med den seneste randzonelov fra 2014, men hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at loven og kompensationsordningen hviler på et meget tvivlsom retsgrundlag.

3. retsdag i Viborg: “I dag er ren krig”

Tilskuerpladserne er igen på gødningssagens tredje dag fyldt til sidste plads, og nu er det statens tur til at forklare, hvorfor de anser de danske normsænkninger er til gavn for vandmiljøet. Ifølge Flemming Fuglede Jørgensen er der tale om ren krig i retslokalet

3. dag i retten: Proteintabet blev femdoblet

Konsekvensen af undergødskningen for proteinindholdet i det danske korn blev på gødningssagens 3. dag fem-doblet, da professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet anerkendte tal fra DLG og SEGES, der viser, at manglende gødning som følge af de danske gødningsnormer i gennemsnit har givet et proteintab på 2,4 procent i dansk-produceret korn.

Scroll til toppen