Artikel

Der skal kigges på overimplementeringen

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

Der er ingen fremtid i dårlig kvalitet

For de mere end 4.000 medlemmer af Bæredygtigt Landbrug var det en lang march, der nåede et vigtigt delmål, da foreningen i uge 21 omsider kom i landsretten, hvor statens egne vidner måtte erkende, at dansk landbrug i årtier har været reguleret på et fejlagtigt grundlag. Den 28. maj fortalte landbrugsforeningen, hvorfor indrømmelserne i gødningssagen er så vigtige, hvis landbruget skal have en fremtid i Danmark.

Konflikt mellem styrelser om gødskning i 2 meter bræmmer

I foråret ændrede Miljøministeriet husdyrgødningsbekendtgørelsen, så den nu tydeligt indeholder et forbud mod gødskning i 2 meter bræmmerne. Men høringsnotatet afslører, at Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er uenige om, hvordan reglerne har været tidligere.

Bæredygtigt Landbrug: Randzoneloven er fortsat problematisk

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, hvilken ordning randzoneramte landmænd kan benytte for at få et økonomisk plaster i forbindelse med den seneste randzonelov fra 2014, men hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at loven og kompensationsordningen hviler på et meget tvivlsom retsgrundlag.

Scroll til toppen