Artikel

Jørn Jespersen: Stolt over vores resultater

Jørn Jespersen, formand for Natur- og Landbrugskommissionen understregede, at der skal lægges meget mere vægt i fremtiden på at differientere og målerette de forskellige virkemidler i forbindelse med implementeringen af vandplanerne.

Faktahøringen var et stort skridt fremad

Faktahøringen bød på mange positive forslag til forbedringer af vandplanerne, men Bæredygtigt Landbrug frygter alligevel, at retssagen mod staten er den eneste mulighed for at ændre planerne væsentligt.

Hjeds: Vandplanerne vedrører hele samfundet

Vandplanerne lider af en række væsentlige mangler, fagligt og juridisk herunder i forhold til Vandrammedirektivet, siger Cand. agro. Jan Hjeds, som mener, at Faktahøringen på Christiansborg den 17. september kan bidrage til at blotlægge fejlene.

Naturstyrelsen syltede ålegræsværktøjets afløser

En rapport, der skulle bruges som supplement til det fejlbehæftede ålegræsværktøj til måling af den økologiske kvalitet i de kystnære farvande i forbindelse med implementeringen af EU Vandrammedirektivet, ligger på fjerde år og samler støv i Naturstyrelsen.

Scroll til toppen