Artikel

LA til VKO: Kæmp mod randzoneloven

Mette Bock (LA) opfordrer til, at hele randzonelovgivningen tages af bordet så længe effekten af randzonerne ikke kan dokumenteres. Torsdag eftermiddag skal folketingspolitikeren med Bæredygtigt Landbrug til Veksø for at se, hvad konsekvenserne randzoneloven bliver.

Randzonelov endnu ikke vedtaget

Randzoneloven er fortsat ikke klar, og det bliver den først få dage før implementeringsdatoen. Alligevel tyder alt på, at den bliver trumfet igennem til den 1. september.

Åbent brev til Miljøministeren

Formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen har skrevet et åbent brev til miljøminister Ida Auken for at få svar på, hvorfor hun ikke tager landbrugets problemer alvorligt, men kalder Bæredygtigt Landbrug ekstremister, når vi påpeger fejl i lovgivningen.

Lige til lossepladsen

Man startede med at lede spildevand med masser af organisk slam og fosfor “væk” ved at kloakere. Da man opdagede, at problemerne blev koncentreret for enden af kloakrøret, forlængede man det.

Mindst tab uden randzoner

Vagn Lundsteen forventer, at randzonerne ikke kan oppebære arealpræmien, da støtten afhænger af, om arealet er et landbrugsareal, der kan tages ind i driften.

”Det bliver noget administrativt bøvl”

I Sønderjylland udfordrer LandboSyd nu randzoneloven direkte. Med et krumspring vil randzonerne kunne blive helt ned til 10 centimeter. Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, ser hellere, at landmændene helt dropper randzonerne

Information om randzoner skal forbedres

Siden loven om randzoner blev endelig vedtaget i juni, har behovet for kommunikation om, hvad der skal ske, når loven træder i kraft 1. september 2012, været massivt. Det har nu fået NaturErhvervstyrelsen til at skærpe kommunikationsindsatsen i forsøg på at dæmme op for de mange spørgsmål.

Scroll til toppen