Artikel

Bæredygtigt Landbrug slår et slag i Horsens

Bæredygtigt Landbrug har en stand under hele EU-tommødet fra 18. april til 22. juni. Vi vil komme i kontakt med EU’ ministre. Det er nu, vi kan skyde alle vores gode argumenter af, og de vil komme i en lind strøm under hele topmødet.

Fødevareministeren vildleder Folketinget

Fødevareministeren forholder sig ikke til det faktum, at de sidste to vandmiljøplaner kun har haft minimal effekt på vandmiljøet. Det siger tallene klart. Allerede inden vedtagelsen af vandmiljøplan 1, overholdte danske vandløb kravene til Nitratdirektivet.

I Sverige anbefaler forskerne nitrat i mad og vand

Dansk forsker mener de svenske forskningsresultater lyder spændende, og at Institut for Human Ernæring hellere end gerne ville forske i netop nitrats positive eller for den sags skyld negative konsekvenser, men at instituttet kort sagt ikke har økonomiske midler til et sådant forskningsprojekt.

NPO-redegørelsen levede ikke op til dansk forskningsstandard

”Det er ikke rimeligt at fortsætte dette illusionsnummer. Regeringen bør i stedet overveje at nedsætte et lille udvalg af danske og udenlandske forskere, der kan planlægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige og derved skåner samfundet for fejlinvesteringer i milliardklassen.” Det var udmeldingen fra Jørgen Røjel i 1987 – situationen er den samme i 2012.

Vi må ikke fælde grundstammen

Bioenergi, økologi, agroturisme, gårdbutikker, gourmetproduktion og naturpleje er blandt mange spændende, nye udviklingsveje for fødevareerhvervet, men de må aldrig ses som alternativer eller noget, vi kan leve af i stedet for den konventionelle produktion af fødevarer.

Scroll til toppen