Artikel

BL-medlemmer til vandløbsmøde med Miljøministeren

Søren Vestergaard og Kjeld Stenlien Hansen, begge medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, fortalte den 15. december miljøminister Ida Auken (SF), hvor galt det står til med Værebro Å.

Miljøministeren ikke bekendt med kemiske målinger af overfladevand

Miljøminister Ida Auken (SF) har aldrig set tal for den kemiske påvirkning af dansk vandløb.

Græsset er grønnere på den anden side af åen

Vandløb, der kan lede vandet væk, jordbehandling på optimale tidspunkter og mulighed for at bruge den optimale mængde kvælstof. Græsset ER grønnere på den anden side af grænseåen.

I Tyskland prioriteres afvanding højere end græs og larver

Når tyskerne tolker EUs Vandrammedirektiv, lægges der vægt på, at en afvandingskanal rent faktisk kan komme af med vandet.

DCE sår tvivl om ålegræs som indikator

DCE kan ikke påvise en sammenhæng imellem udvaskning af kvælstof og udbredelsen af ålegræs i danske farvande.

Vandplanerne: Send klage inden 10. december

Bæredygtigt Landbrug har lavet en guide, så du kan se om du bliver berørt af ændringerne, og i fald du er, så kan du se, hvor du skal henvende dit med dit høringssvar.

Kategorier

Tilmelding til

Generalforsamling

Onsdag den 27. februar 2019 afholder vi generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen