Artikel

Byrådsmedlem: Det offentlige sviner

Hvert år udleder det offentlige store mængder urenset spildevand direkte ud i vandmiljøet, uden det har konsekvenser for kommunerne. Byrådsmedlem i Haderslev Kommune, Benny Bonde, har dokumenteret udslip i den forgangne weekend og har sat gang i debatten.

Kammeradvokaten har svarfrist til 20. august i sag om opsættende virkning

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer må vente til efter den 20 august før Vestre Landsret tager endelig stilling til, om retssagen om opsættende virkning i gødningssagen på ny skal for dommerne Vestre Landsret. Advokat Hans Sønderby Christensen og formand Flemming Fuglede Jørgensen er tilfredse med, at Landsretten nu indikerer, at der skal inddrages flere aspekter i sagen.

Randzonekontrol er spild af ressourcer

Hos Bæredygtigt Landbrug kimer telefonerne i disse dage med medlemmer, der oplever, at NaturErhvervstyrelsens kontrollanter kommer på besøg for at inspicere randzoner. Det finder Bæredygtigt Landbrugs administrerende direktør, Bjarne Nigaard, højst besynderligt, når regeringen har meldt ud, at randzonerne ikke skal bestå.

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen blokerer for målinger

Bæredygtigt Landbrug er netop kommet med høringssvar på gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, der har høringsfrist her midt på sommeren. Bekendtgørelsen er fortsat ud af samme modelspor som tidligere, og derfor opfordrer Bæredygtigt Landbrug nu til, at der indføres en ny lov om målinger i landbruget.

Javel, fru minister

Landmand Michael Blach mener det er forkasteligt, at den tidligere Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov (S) er sluppet alt for let fra missæren, hvor hun garanterede alle danske landmænd kompensation for randzonerne. Den kom aldrig, og nu vil landmanden have Mette Gjerskov gjort ansvarlig for sine dispositioner i forbindelse med randzoneloven.

Scroll til toppen