Artikel

Danmark skal konkurrere på kvalitet

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

Der skal kigges på overimplementeringen

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

Der er ingen fremtid i dårlig kvalitet

For de mere end 4.000 medlemmer af Bæredygtigt Landbrug var det en lang march, der nåede et vigtigt delmål, da foreningen i uge 21 omsider kom i landsretten, hvor statens egne vidner måtte erkende, at dansk landbrug i årtier har været reguleret på et fejlagtigt grundlag. Den 28. maj fortalte landbrugsforeningen, hvorfor indrømmelserne i gødningssagen er så vigtige, hvis landbruget skal have en fremtid i Danmark.

Konflikt mellem styrelser om gødskning i 2 meter bræmmer

I foråret ændrede Miljøministeriet husdyrgødningsbekendtgørelsen, så den nu tydeligt indeholder et forbud mod gødskning i 2 meter bræmmerne. Men høringsnotatet afslører, at Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er uenige om, hvordan reglerne har været tidligere.

Bæredygtigt Landbrug: Randzoneloven er fortsat problematisk

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, hvilken ordning randzoneramte landmænd kan benytte for at få et økonomisk plaster i forbindelse med den seneste randzonelov fra 2014, men hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at loven og kompensationsordningen hviler på et meget tvivlsom retsgrundlag.

Scroll til toppen